Executives | About Us | RENGO CO.,LTD.

About Us / Executives

HOME > About Us > Executives

Executives

Representative Director, Chairman,
President and Chief Executive Officer
Kiyoshi Otsubo
Representative Director,
Executive Vice President
Moriaki Maeda
Ichiro Hasegawa
Member of the Board,
Senior Managing Executive Officer
Yasuhiro Baba
Hiromi Sambe
Shigechika Ishida
Member of the Board,
Managing Executive Officer
Hiroshi Ebihara
Yosuke Kawamoto
Koichi Hirano
Mitsumasa Yokota
Hirofumi Hori
Sadatoshi Inoue
Member of the Board,
Executive Officer
Toru Osako
Takeshi Hosokawa
Yukio Okano
Member of the Board Kenjiro Nakano
Yoshio Sato
Audit & Supervisory
Board Member

Kiwamu Hashimoto

Yoshihiro Kagawa
Junzo Ishii
Kiyoshi Mukohara
Kenji Tsujimoto
Senior Managing
Executive Officer
Osamu Nishimura
Executive Officer Yuji Hiwaki
Masashi Nakashima
Yuji Motomatsu
Shin Morizuka
Satoshi Fujiwara
Mitsunori Ozaki
Shigetoshi Yoshimura
Yosuke Tsuge
Yasuhiro Yuida
Mitsuyuki Goto
Hitoshi Shibasaki